Film

Vanaf augustus 2019 is Bernard Leupen (regisseur) bezig geweest met het maken van opnames voor een korte documentaire film over het maken van een portret in brons. Maja van Berkestijn en Herman Nieman worden gevolgd in dit proces, Maja als kunstenaar en Herman als Model. De film vertelt meer dan alleen het technische verhaal, zij gaat over tijd, en het vastleggen daarvan.

Het Portret